نمایندگی های استان خراسان شمالی

اورست

شهرستان بجنورد-بین میدان شهید و چهارراه مخابرات-طبقه زیرین اغذیه وزین-فروشگاه اورست

تلفن تماس: ۰۵۸۳۲۲۲۹۸۸۶