نمایندگی های استان قزوین

هاشمیان

قزوین -خیابان خیام جنوبی -نبش کوچه دکتر خرسند-ساختمان خیام -طبقه پائین 

تلفن تماس: ۰۲۸۳۳۲۲۴۳۳۷