نمایندگی های استان مازندران

چکاد

ساری- خیابان  پانزده خرداد- خیابان یگانه- روبه روی گلکسی – فروشگاه چکاد

تلفن تماس: ۰۱۱۳۳۲۰۹۱۴۴