نمایندگی های استان مرکزی

شرپا

اراک – خیابان مخابرات -پاساژ امیر کبیر – طبقه دوم – واحد ۸۳

تلفن تماس: ۰۸۶۳۲۲۲۲۹۶۹

پیک لجور

اراک -خیابان امام خمینی -پاساژ تهرانی -طبقه زیرزمین -پلاک ۶۱۴۶- فروشگاه پیک لجور

تلفن تماس: ۰۸۶۳۲۲۳۰۹۹۹