آچار باز و بست نمودن سر شعله

REPAIR KIT - BU-0603-42

ابزار چند منظوره برای تعمیر و باز کردن قطعات مرتبط با انواع چراغ های خوراک پزی و تجهیزات دیگر.

محصول موجود است.

ویژگی های محصول

آچار باز و بست نمودن سر شعله
خصوصیاتی برای این محصول تعریف نشده است.