جای قاشق چنگال

- KS8CK0101
298,000 تومان
محصول موجود است.

ویژگی های محصول

جای قاشق چنگال
خصوصیاتی برای این محصول تعریف نشده است.