زیرانداز CAMP

CAMP MAT - LFS 3507

زیر انداز ۱۰ میل. با لبه هایی که از لیز خوردن آن جلوگیری میکند.

محصول موجود است.
رنگ های موجود:

ویژگی های محصول

زیرانداز CAMP
  • فوم پلی اتیلن 10 میل