سرشعله صنعتی COOK MASTER Gas Torch

COOK MASTER Gas Torch - KT-2912

سرشعله ای که برای پخت و پزهای تخصصی پیشنهاد گردیده. قابلیت انتخاب شعله، با دو وضعیت متراکم قوی یا ضعیف. دارای سیستم ضد آتش که موجب گردیده بخار گاز عبوری از مسیر لوله سرشعله، بهترین عملکرد را ایفاء نماید و نیازی به پیش گرمایش هم نداشته باشد.

محصول موجود است.

ویژگی های محصول

سرشعله صنعتی COOK MASTER Gas Torch
  • گاز بوتان نازلی
  • مصرف 93 گرم بر ساعت برابر 1.096 کیلو کالری.
  • کلید احتراق پیزو.
  • قابلیت چرخش 360 درجه.