سر شعله صنعتی CYCLONE GAS TORCH

CYCLONE GAS TORCH - KT-2906

این سرشعله صنعتی دارای سیستم تنظیم فشار میباشد و قابلیت متمرکز نمودن شعله جهت ایجاد گرمای زیاد را نیز دارد. قابل استفاده برای احتراق ذغال، جوشکاری ساده، آب کردن یخ لوله ها و هر گونه عملیاتی که به گرمای زیاد، نیاز داشته باشند.

محصول موجود است.

ویژگی های محصول

سر شعله صنعتی CYCLONE GAS TORCH
  • گاز پروپین.
  • مصرف 168گرم بر ساعت برابر 2.016 کیلو کالری.