سر شعله صنعتی FIRE Z TORCH

FIRE Z TORCH - KGT-1406

این سر شعله صنعتی برای آب کردن سطوح یخی، درست کردن آتش، کبابی کردن، تعمیر پلاستیک و ذوب کردن، قابل استفاده میباشد.

محصول موجود است.

ویژگی های محصول

سر شعله صنعتی FIRE Z TORCH
  • کپسول گاز بوتان نازل دار.
  • مصرف 130گرم بر ساعت .
  • 144 گرم.
  • دارای کلید احتراق پیزو