سر شعله صنعتی GAS CUTTER TORCH

GAS CUTTER TORCH - TKT-9912

سرشعله ای با توانمندی برش با توان متوسط میباشد. دارای کلید احتراق پیزو. حرارت شعله تا به ۱۳۰۰درجه سانتیگراد نیز میرسد. فاقد سیستم پیش گرمایش. قابل اتصال به کپسول های گاز سوپاپی.

محصول موجود است.

ویژگی های محصول

سر شعله صنعتی GAS CUTTER TORCH
  • گاز بوتان سوپاپ دار
  • مصرف 80 گرم بر ساعت
  • کلید احتراق پیزو.