سر شعله صنعتی MICRO TORCH

MICRO TORCH - KT-2301

سیستم احتراق این مشعل، دارای قفل ایمنی میباشد. دارای تنظیم کننده هوای مورد نیاز سوخت برای شعله قوی، اتصال یک مرحله ای. تنظیم شعله بسیار خوب. شعله ثابت ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد.

محصول موجود است.

ویژگی های محصول

سر شعله صنعتی MICRO TORCH
  • کپسول گاز بوتان نازل دار.
  • مصرف 15 گرم بر ساعت برابر 180 کیلو کالری .
  • دارای کلید احتراق پیزو.