سر شعله صنعتی PHOENIX TORCH

PHOENIX TORCH - KT-2709-H

این مشعل را میتوان برای جوشکاری ساده، آب نمودن یخ لوله ها، کارهای PVC مرتبط با لوله ها، کاردستی های هنری، آماده نمودن ذغال برای شروع آشپزی و خود آشپزی، استفاده نمود. قابلیت عبور بخار داغ گاز از لوله که موجب گردیده، نیازی به پیش گرمایش نداشته باشد. دارای انتخاب شعله قوی یا خفیف.

محصول موجود است.

ویژگی های محصول

سر شعله صنعتی PHOENIX TORCH
  • کپسول گاز بوتان نازل دار.
  • مصرف 80 گرم بر ساعت برابر 960 کیلو کالری .
  • دارای کلید احتراق پیزو