طناب CAVING 10.5/TYPE A 200m

CAVING 10.5/TYPE A - MIX 1705

ضدسایش.محکم و قوی. از خانواده طناب های غارنوردی. شکل ظاهری و خصوصیات فنی خود را برای مدت طولانی، حفظ می نماید. قطر ۱۰.۵ میلی متر. نیمه استاتیک.

محصول موجود است.
رنگ های موجود:

ویژگی های محصول

طناب CAVING 10.5/TYPE A 200m
  • وزن برمتر: 67 گرم
  • توان تحمل فشار ایمن: 500 دکانیوتن
  • تعداد سقوط: 15
  • کشش:3.8%
  • آب رفتن:3.3%
  • آستانه نهایی تحمل فشار: 2900 دکانیوتن
  • در اندازه 200 متر
  • در رنگ سفید نیز موجود است