طناب TASKFORCE II/TYPE A 200m

TASKFORCE II/TYPE - MIX 1708

ضدسایش.محکم و قوی.ضدآب.مناسب برای صخرهها. از مجموعه طناب های استاتیک که برای همه زمینه ها مناسب می باشد. بسیار مقاوم با کاربرد غارنوردی.

محصول موجود است.
رنگ های موجود:

ویژگی های محصول

طناب TASKFORCE II/TYPE A 200m
  • وزن برمتر: 61 گرم
  • توان تحمل فشار ایمن: 500 دکانیوتن
  • تعداد سقوط: 6
  • کشش: 4.2%
  • آب رفتن: 3%
  • آستانه نهایی تحمل فشار: 2500 دکانیوتن
  • در اندازه 200 متر
  • در رنگ سفید نیز موجود است