طناب TASKFORCE I/TYPE A 200m

TASKFORCE I/TYPE A - MIX 1707

ضدسایش.محکم و قوی.ضدآب.مناسب برای صخرهها. از مجموعه طناب های استاتیک که برای همه زمینه ها مناسب می باشد. بسیار مقاوم با کاربرد غارنوردی.

محصول موجود است.
رنگ های موجود:

ویژگی های محصول

طناب TASKFORCE I/TYPE A 200m
  • وزن برمتر:67 گرم
  • توان تحمل فشار ایمن: 500 دکانیوتن
  • تعداد سقوط: 15
  • کشش:3.8%
  • آب رفتن:3.3%
  • آستانه نهایی تحمل فشار: 2600 دکانیوتن
  • در اندازه 200 متر
  • در رنگ سفید نیز موجود است