طناب TAURUS TRX 10.4

TAURUS TRX 10.4 - MIX 1658

ضدسایش.محکم و قوی.ضدآب.مناسب برای صخرهها و حرفهای. برای استفاده در محیطهای سالنی و آماتورها نیز مناسب می باشد. شکل ظاهری و خصوصیات فنی خود را برای مدت طولانی، حفظ می نماید.
• بهترین انتخاب برای حرفه ای ها و آماتورها، به دلیل توان بالای طناب و اینکه بسیار خوش دست می باشد.
• TRIAXIALE سه محوره با پوشش ضد UV ،
• ضدسایش.محکم و قوی.ضدآب مطابق استاندارد UIAA. مناسب برای صخره ها و حرفه ای.
• قطر ۱۰.۴ میلی متر.

محصول موجود است.
رنگ های موجود:

ویژگی های محصول

طناب TAURUS TRX 10.4
  • وزن برمتر: 69 گرم
  • توان تحمل فشار ایمن: 850 دکانیوتن
  • تعداد سقوط: 8
  • کشش: 35%
  • تعداد رشته: 32
  • به اندازه 200 متر
  • در رنگ قهوه ای