ظرف SILVER 5.6

SILVER 5.6 - KSK-WY56

ظروف آلومی نیومی Anodize شده که وسایل آشپزی ایمن و پاکیزه ای را برای آشپزی های خارج از خانه، فراهم میسازد. این مجموعه، جوابگوی نیاز ۵ الی ۶ نفر خواهد بود. مجموعه ای از اکثر ظروف موردنیاز پخت و پز و پذیرایی.

محصول موجود است.

ویژگی های محصول

ظرف SILVER 5.6
خصوصیاتی برای این محصول تعریف نشده است.