چراغ روشنایی SOUL LANTERN

SOUL LANTERN - TKL-4319

چراغ فانوس گازی که بنحوی طراحی گردیده تا باد به داخل آن نفوذ ننماید و میزان روشنایی را افزایش دهد. بدنه و اجزاء محکم که موجب گردیده تا این چراغ را از ضروریات حتمی کمپینگ بر شمرد. قابل استفاده با گاز بوتان با کپسول های سرپیچی. دکمه احتراق اتوماتیک پیزو.

محصول موجود است.

ویژگی های محصول

چراغ روشنایی SOUL LANTERN
نور 60 LUMINES
میزان مصرف 53 گرم بر ساعت برابر 626 کیلوکالری