کارابین

CARABINER SMALL - KN8AC0335

کارابین های کوچک ولی کاربردی. در رنگ های مختلف. آلومینیومی.

محصول موجود است.

ویژگی های محصول

کارابین
خصوصیاتی برای این محصول تعریف نشده است.